Informatika Mihelac

Informatika Mihelac od leta 2003 izdeluje spletne strani; od predstavitev podjetji do turističnih portalov in e-trgovin.

Pišemo vsebine za splet, promocijske vsebine in avtorske tekste v hrvaškem jeziku. Informativno, kratko, jasno in zanimivo.

Programiramo spletne aplikacije, ki so upravljane s podatkovnimi bazami.

Izdelujemo poslovne aplikacije do katerih uporabniki lahko pristopajo s pomočjo spletnega brskalnika.  

Kratke novice

Our open source django-import-export app has passed 150 stars on github. Thanks to all contributors for their work. https://t.co/QHIupGLqxX