Pisanje
Informativno, koncizno, kreativno i zanimljivo. Akcija!
Informativno, koncizno, kreativno i zanimljivo. Akcija!

Zanimljivim, aktualnim, svježim, angažiranim, relevantnim i čitljivim tekstualnim sadržajima promoviramo klijente, njihove stavove, ideje, proizvode i usluge.

Web sadržaji

Kreiramo i pišemo te prilagođavamo tekstualne sadržaje internet mediju: informativno, kratko, jasno i aktualno.

Promotivni sadržaji

Komuniciramo željenu poruku, ali i informiramo, utječemo na stavove, promoviramo kompaniju, proizvod, uslugu, tržnu marku. Utvrđujemo identitet, pozicioniramo na tržištu i pozivamo na akciju!

Tiskani materijali

Pišemo tekstove namijenjene i formom prilagođene tiskanim medijima: tekstove oglasa u časopisima, brošura, plakata, letaka i dr. promotivnih materijala.

Autorski tekst

Pišemo autorske tekstove za potrebe naručitelja, prema njihovim ciljevima, a prilagođene mediju za objavu. Kreiramo sadržaje portala, blogova i časopisa.