Open source

Redovito doprinosimo:

FeinCMS - CMS sistem baziran na Djangu

Django-shop - Trgovina bazirana na Django frameworku

Aktivno sudjelujemo i na slijedećim projektima:

code @ informatikamihelac

Na našem blogu objavljujemo kod, savjete, razmišljanja i alate sa koje koristimo u Informatici Mihelac:

code @ informatikamihelac

Više informacija:

Github